Betar - בית"ר

 

אודות

ההנהגה העולמית של בית"ר היא המוסד התנועתי העליון של בית"ר. תפקידה להוביל את החזון, המטרות והיעדים של התנועה ולקשר בין ההנהגות הארציות בתפוצות ובישראל.
מכח תפקידה ההיסטורי, ההנהגה העולמית פועלת להנחלת משנתו של זאב ז'בוטינסקי בעידוד עליה, הגברת הזהות היהודית, חיזוק רעיון ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, ובהקמת חברת מופת על יסודות החירות, הדמוקרטיה והליברליזם. בית"ר הינה תנועה לאומית-חברתית אשר פועלת לביצור הרוב היהודי בישראל,

לחיזוק מורשתו ההיסטורית תוך יצירת חברה יצרנית הדואגת גם לעני ולחלש ברוח משנת ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי.

 

התוכניות שלנו

תכניות לעידוד עליה

 

אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר 

זאב ז'בוטינסקי

20180130_082545.jpg

שנת הכשרה

"שנת הכשרה" של ההנהגה העולמית של בית"ר, היא תוכנית הכשרה מקיפה הכוללת השתתפות ב"מכון למדריכים" ו"מרווה".

מתוק

מתוק הינה תוכנית בת 5 חודשים לדוברי צרפתית בגילאים 18-30.

26194227_1860531387310138_2145491126_o.j
2.jpg

מבט

מב"ט הינה תוכנית הפונה לצעירים ממדינות חבר העמים

(דוברי רוסית).

מגן

תוכנית ייחודית בת 5 חודשים הפונה לדוברי צרפתית בגילאים

18-30

1.jpg

צרו איתנו קשר

ניות 64, ירושלים, ישראל

©2019 by Betar Olamit.