Betar - בית"ר

 

אודות

ההנהגה העולמית של בית"ר היא המוסד התנועתי העליון של בית"ר. תפקידה להוביל את החזון, המטרות והיעדים של התנועה ולקשר בין ההנהגות הארציות בתפוצות ובישראל.
מכח תפקידה ההיסטורי, ההנהגה העולמית פועלת להנחלת משנתו של זאב ז'בוטינסקי בעידוד עליה, הגברת הזהות היהודית, חיזוק רעיון ההתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל, ובהקמת חברת מופת על יסודות החירות, הדמוקרטיה והליברליזם. בית"ר הינה תנועה לאומית-חברתית אשר פועלת לביצור הרוב היהודי בישראל,

לחיזוק מורשתו ההיסטורית תוך יצירת חברה יצרנית הדואגת גם לעני ולחלש ברוח משנת ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי.

 

התוכניות שלנו

תכניות לעידוד עליה

2.jpg

מבט

מב"ט הינה תוכנית הפונה לצעירים ממדינות חבר העמים

(דוברי רוסית).

 
20180130_082545.jpg

שנת הכשרה

"שנת הכשרה" של ההנהגה העולמית של בית"ר, היא תוכנית הכשרה מקיפה הכוללת השתתפות ב"מכון למדריכים" ו"מרווה".

מתוק

מתוק הינה תוכנית בת 5 חודשים לדוברי צרפתית בגילאים 18-30.

26194227_1860531387310138_2145491126_o.j

מגן

תוכנית ייחודית בת 5 חודשים הפונה לדוברי צרפתית בגילאים

18-30

1.jpg
2.jpg

המסלול הבית"רי

 מסלול שנת השירות הפונה לתלמידי יב מכל רחבי הארץ ומאפשר בנייה בהתאמה אישית

חצ"ב

תוכנית ייחודית בת 5 חודשים הפונה לדוברי צרפתית בגילאים

18-30

1.jpg

אין בכוחו של אדם לעקור מתוך ליבו את התקווה לעתיד טוב יותר 

זאב ז'בוטינסקי

צרו איתנו קשר

ניות 64, ירושלים, ישראל

  • facebook
  • linkedin