בוגרי בית"ר

כדי לחנך את בני הנעורים שלנו באלפיהם; כדי לפתוח מעינות למתבגרים חדשים לבית"ר; כדי שנר בית"ר, שלא כבה יהיה שוב ללהבה גדולה – דרושה לבית"ר הפעילה, הצעירה, המתחדשת, עזרתו של חיל המילואים שלה שהוא קיים ברוב. 
לפיכך הריני קורא לכל בוגרי בית"ר, ללא הבדל גיל, להתנדב ולהתייצב בעתיד לפקידי שרות, כפי שיוטלו עליהם -  למען האידיאל שלהם, למען הנוער שלנו, למען קדש את זכרו של ראש בית"ר בקרב תלמידי תלמידיו".                        
(מ. בגין בפני מועצת בית"ר, 1954)

בוגרי תנועת בית"ר פרוסים בכל רחבי הארץ.
לאורך כל השנה הם חלק בלתי נפרד מאירועים משמעותיים, סיורי מורשת וציונות, ימי עיון וכנסים.

לפרטים נוספים- ניתן לפנות למנהלת הפרויקטים - נופר גולן לוי
nofar.golan@betar.org.il או בטלפון 02-6338810 

מעוזי הבוגרים של בית"ר

באר-שבע.jpg

באר-שבע

רוצים להצטרף לקבוצת

הבוגרים?