©2019 by Betar Olamit.

    הכינוס העולמי ה21 לחצו לקריאה

    מפקדי בית"ר עלו על הר הבית מיד לאחר הכינוס העולמי ה21 של התנועה שהתקיים השבוע בירושלים. שמחים מאוד שמשם יצאה הקריאה העולמית: ציון כולה שלנו!